Szolgáltató neve: Dolphinet Kft. 
Székhely, telephely:  1204 Bp. Alsó Határút 109. I/1.

Bejegyző hatóság:  Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság
Adószám: 12326440-2-43

Elérhetőség: info(kukac)dolphinet.hu 
Telefon: 00 36 1 2125090

Ügyvezető igazgató: Borbándy László - borbandy.laszlo(kukac)dolphinet.hu

 

Honlap felhasználási feltételek

1. A www.webkereskedelem.com honlap szerzői jogi védelme alatt álló anyagokat, védjegyeket és más szellemi alkotásnak minősülő vagy azzal kapcsolatos információkat tartalmaz, mint szöveg, szoftver, fénykép, videó, grafika, zene és hang. A jelen honlap szerzői jogi védelem alatt álló anyagainak kizárólagos jogosultja a Dolphinet Kft, továbbá az Dolphinet Kft-t illeti a tartalom kiválasztásához, koordinálásához, elrendezéséhez és javításához, és az általa szerzett tartalomhoz fűződő szerzői jog. Minden harmadik féltől származó tartalom vonatkozásában a szerzői jog jogosultja a tartalmat készítő harmadik fél. A jelen honlapon megjelenő összes védjegy vonatkozásában a tulajdonjog a védjegy tulajdonosát illeti meg– ideértve bizonyos esetekben a Dolphinet Kft-t is.

2. A szerzői jogra vonatkozó jogszabályok kifejezett rendelkezése hiányában a honlap felhasználója a jelen honlapról a Dolphinet Kft és/vagy az érintett szerzői jog jogosultjának kifejezett engedélye nélkül semmilyen anyagot nem másolhat le, nem továbbíthat, nem tehet közzé, nem jeleníthet meg vagy használhat fel kereskedelmi célból. A jelen honlapról származó anyag bármely engedélyezett másolása, továbbítása vagy közzététele esetén a szerző megjelölése, a védjegy, a felirat vagy szerzői jog feltüntetését érintő bármiféle változtatás vagy törlés tilos.

3. A honlap felhasználója tudomásul veszi, hogy a szerzői jogvédelem alatt álló anyag letöltésével a felhasználó semmilyen tulajdonjogot vagy jogosultságot nem szerez. Az előbbiek általánosságának sérelme nélkül a felhasználó elfogadja, hogy tilos a jelen honlapon az Dolphinet Kft és/vagy az érintett szerzői jog jogosultja tulajdonát képező bármely szöveget, fényképet, grafikát, hanganyagot, illetve videót közvetve vagy közvetlenül bármely médiában sugározni, vagy sugárzás céljából átírni, vagy közzétenni vagy újraforgalmazni. Ezen anyagok sem részben sem egészben nem tárolhatóak számítógépen kivéve, ha azt személyes és nem üzleti célból használja fel a felhasználó. A Dolphinet Kft és/vagy az érintett szerzői jog jogosultja nem vállal felelősséget az előbbiekből származó vagy az ilyen anyagok vagy bármely részük továbbítása vagy átadása során jelentkező bármely késedelemért, pontatlanságért vagy hiányosságért, sem az előbbiek bármelyikéből származó kárért.

4. A Szolgáltatás egyes elemei és a Szolgáltatás egésze (beleértve a webdesign elemeket, a megjelenítési és szöveges sablonokat és a weboldalát működtető szoftvert) szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok összessége a Dolphinet Kft-t vagy a vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyeket illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen, futtatáson és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Dolphinet Kft.  által előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

5. A Szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Dolphinet Kft. jogainak sérelme nélkül, illetve a hatályos jogszabályok és a jelen rendelkezések betartása mellett használható. Amennyiben valamely felhasználó a jelen rendelkezéskbe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Dolphinet Kft. jogosult a felhasználó hozzáférési jogait azonnali hatállyal megszüntetni. Ezek az intézkedések a látogatóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.