A bEcommerce Kft. (1204 Budapest, Alsó Határút 109. I/1.)(a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: http://webkereskedelem.com

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://webkereskedelem.com//img/cms/adatkezelesi_tajekoztato.pdf

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: bEcommerce Kft.
Székhely: 1204 Budapest, Alsó Határút 109. I/1.
E-mail: +36302223366
Telefon: hello@webkereskedelem.com